Afficheringsplicht van energielabels - MoveNext: Duurzaam advies voor openbare gebouwen

Afficheringsplicht van energielabels

In sub b gaat het over labels van gebouwen zoals bedoeld in art. 2.1 lid 1-5, dat zijn eenvoudig gezegd alle gebouwen die een energielabel moeten krijgen omdat ze een nieuwe gebruiker krijgen (bij oplevering, verkoop of verhuur). Dit geldt voor bijvoorbeeld winkels, banken, bioscopen en kantoren met een baliefunctie. Indien er een label is, moet dat zichtbaar worden opgehangen.

In het algemeen geldt dat je het energielabel moet vermelden als je een pand aanbiedt voor verkoop of verhuur. Voor alle gebouwen die een energielabel hebben én een overheidse functie of die voor groter publiek toegankelijk zijn, geldt de verplichting het label zichtbaar op te hangen. De meest voor de hand liggende plaats is direct bij de entrée.

De verplichting beperkt zich tot nu toe tot het zichtbaar maken van het energielabel; de aanbevelingen die op het energiecertificaat staan hoeven niet publiek gemaakt te worden.[2]