Zichtbaar ophangen van het energielabel - MoveNext: Duurzaam advies voor openbare gebouwen

Zichtbaar ophangen van het energielabel

Wat is de voorbeeldfunctie van de overheid als deze niet zichtbaar is, moet de regelgever hebben gedacht. Voor overheidsgebouwen geldt daarom de regel dat zij een label móeten hebben, ook als ze niet van gebruiker of eigenaar wisselen. Voor gebouwen waar veel publiek komt, geldt dat het energielabel zichtbaar aanwezig móet zijn. 

Het zichtbaar maken van een energielabel stimuleert de omgeving om de gebruiker of eigenaar van een gebouw aan te spreken op duurzaamheid. Het Besluit Energieprestatie Gebouwen zegt[1]:

De eigenaar van een gebouw brengt een daarvoor afgegeven geldig energielabel aan op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats in dat gebouw, indien:

a. van dat gebouw een gebruiksoppervlakte van meer dan 250 m2 in gebruik is bij een overheidsinstelling en dat gebouw veelvuldig door het publiek wordt bezocht, of

b. voor het gebouw een geldig energielabel is afgegeven zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste tot en met vijfde lid, een gebruiksoppervlakte van meer dan 250 m2 heeft en veelvuldig door het publiek wordt bezocht.