Ad 3. Gebouwen van private partijen die veel door publiek bezocht worden - MoveNext: Duurzaam advies voor openbare gebouwen

Ad 3. Gebouwen van private partijen die veel door publiek bezocht worden

Voor andere gebouwen die veel publiek trekken, is de verplichting om een label aan te vragen niet anders. Daarvoor geldt dat een transactie die eraan komt, leidend blijft.

N.B. Daarop is één uitzondering: gebouwen waarvan de primaire functie ‘kantoor’ is. Daarvoor geldt dat vanaf 2023 deze gebouwen alleen nog gebruikt mogen worden wanneer ze een energielabel C of beter (een energieindex 1.3) hebben. Dat betekent dus dat alle kantoren eind 2022 labelplichtig zijn. Kantoren zijn soms zo ingericht dat ze veelvuldig door publiek worden bezocht; bijvoorbeeld als er een balie- of ontvangstfunctie is. 

De wetgever rekent alle gebouwen waar veel publiek komt -dat kunnen dus ook kantoren zijn- tot de gebouwen die een voorbeeldfunctie hebben voor verduurzaming. Er zijn wel aanvullende verplichtingen die zeer relevant zijn, die betreffen de ‘affichering’. Hier gaan we in het volgende hoofdstuk verder op in.