Ad 2. Uitzondering voor publieke gebouwen voor gezondheidszorg en onderwijs - MoveNext: Duurzaam advies voor openbare gebouwen

Ad 2. Uitzondering voor publieke gebouwen voor gezondheidszorg en onderwijs

Dit is een ingewikkeld stuk, bij bestudering van de regelgeving, ook een beetje een grijs gebied. Overheidsgebouwen moeten sowieso een label hebben, niet pas bij overdracht. Dit vanwege hun publieke functie. De RVO is in de vertaling van de richtlijn heel expliciet: (alleen) voor overheidsgebouwen met een zorg- en onderwijsfunctie geldt een uitzondering op deze verzwaarde labelplicht. Deze maatschappelijke organisaties, vaak in stichtingen ondergebracht, voeren gefinancierd door de overheid publieke taken uit. Toch mogen we dit niet rekenen tot ‘de overheid’ als het gaat om de plicht om een label te hebben zonder dat er een transactie is geweest.

De aanvullende verplichting om ook zonder transactie als verkoop of verhuur een energielabel te laten maken, is direct gekoppeld aan de publieke van overheidsgebouwen.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat scholen geen generieke labelplicht hebben, omdat onderwijsinstellingen geen overheidsgebouwen zijn. Tenzij het gebouw waarin de school gevestigd is, ook een publieke functie heeft, zoals een bibliotheek, sporthal of een balie voor jeugd en gezin.