Gebouwen met een overheidsfunctie, wanneer moet je een energielabel aanvragen? - MoveNext: Duurzaam advies voor openbare gebouwen

Gebouwen met een overheidsfunctie, wanneer moet je een energielabel aanvragen?

De opbouw van dit artikel is heel anders dan de stukken van de RVO, omdat het veel moeite kostte om uit de verschillende documenten te halen hoe het nu precies zit.

We komen dus met een andere indeling, waarbij we ons beperken tot gebouwen met een overheidsfunctie.

Er zijn drie soorten gebouwen waarvoor aparte regels gelden:

1.    Overheidsgebouwen die veel door publiek bezocht worden

2.    Gebouwen voor overheids-taken, maar niet van overheden, die veel door publiek gezocht worden

3.    Gebouwen van private partijen die veel door publiek bezocht worden

Voor deze gebouwen gelden verschillende regels voor het verkrijgen/hebben van een energielabel. Deze drie soorten gebouwen zullen we hieronder uitgebreid toelichten.

 

“Gebouwen met veel publiek bezoek hebben een voorbeeldfunctie in duurzaamheid.”