Inleiding energielabels  - MoveNext: Duurzaam advies voor openbare gebouwen

Inleiding energielabels 


Hoe zit het nou met die energielabels voor gebouwen waar veel overheids komt? Is er verschil of ze van de overheid zijn of van bedrijven? Maakt het uit wat de hoofdfunctie is? Het heeft ons de nodige moeite gekost dit uit te vinden, daarom onze bevindingen op een rij!

 Het is inmiddels wel helder dat er geen weg terug is: alles moet ‘duurzamer’. 40% van de uitstoot in de westerse landen komt van de ‘gebouwen’. Dat zijn woningen, kantoren, industrie, scholen, hotels, winkels... 

Verduurzamen van gebouwen is noodzakelijk: besparen van energieverbruik en opwekken van energie zijn de twee hoofdlijnen. De energielabels hebben als doel om gebouwen op hun fysieke kenmerken te vergelijken. Dit artikel gaat over de bijzondere voorbeeldrol die gebouwen met een overheidse functie hebben in verduurzaming. Duurzaamheid is namelijk een verplichting, geen vrijblijvend advies.

De basis voor aanvullende verplichtingen voor gebouwen met een overheidssfunctie, is gelegd in de EU richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen.[1] Nederland heeft dit uitgewerkt in het Besluit Energieprestatie Gebouwen.[2] De RVO[3] heeft dit naar een reeks van publicaties[4] uitgewerkt, waarin helder wordt uitgelegd wat specifieke situaties betekenen. 

In dit artikel kijken we eerst naar de verplichting om een energielabel te hebben en daarna naar de verplichting om deze bekend te maken.