Samenvatting energielabels en overheids gebouwen  - MoveNext: Duurzaam advies voor openbare gebouwen

Samenvatting energielabels en overheids gebouwen 

Welke gebouwen met een overheids functie moeten een label hebben?
Bijna alle gebouwen krijgen uiteindelijk een energielabel. Woningen zijn de grootste groep, op gepaste afstand gevolgd door kantoren. Slechts weinig gebouwen zijn uitgesloten, denk aan monumenten, kerken, industriële of agrarische gebouwen. De basisverplichting is dat een energielabel is vereist voor een transactie (verkoop of verhuur) van een gebouw.

Maar zo eenvoudig is het niet, er zijn namelijk nogal wat uitzonderingen. Gebouwen voor primaire overheidstaken mogen niet wachten op een ‘transactie’ en dienen nu al een energielabel te hebben. Denk aan gemeentehuizen, ministeries, bibliotheken, gemeentelijke sportvoorzieningen. Dit geldt voor gebouwen voor directe overheidstaken mét een ontvangst- of baliefunctie.

Ten behoeve van de voorbeeldfunctie van de overheid is de hoofdregel dat deze gebouwen móeten beschikken over een energielabel. Dit geldt ook voor gemengde gebouwen, zoals scholen waar één gebouw voor zowel onderwijs als zorg wordt gebruikt, en deze labelplicht ontstaat als deze functie gemengd wordt met een baliefunctie voor gemeentelijke (overheids-)voorzieningen.