Hoe zit het met energielabels specifiek voor scholen? - MoveNext: Duurzaam advies voor openbare gebouwen

Hoe zit het met energielabels specifiek voor scholen?

Volgens de RVO:

Een eigenaar van een schoolgebouw waar meer dan 250 m2 van het gebouw in gebruik is bij een overheidsinstelling dat veelvuldig door publiek wordt bezocht dient in het bezit te zijn van een geldig energielabel van dat gebouw. (Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG) artikel 2.1 lid 6).

Een eigenaar van een schoolgebouw dat na 1 januari 2008 is opgeleverd dient in het bezit te zijn van een geldig energielabel van dat gebouw. Voor een schoolgebouw opgeleverd in de periode 1 januari 2008 tot 1 juli 2014 geldt een gelijkwaardigheidsregeling (BEG artikel 2.1 lid 1 en 2).

De eigenaar van een schoolgebouw die dat gebouw heeft gekocht na 1 januari 2008 dient van de verkoper een geldig energielabel van dat gebouw te hebben ontvangen. Voor een gebouw verkocht in de periode 1 januari 2008 tot 1 juli 2014 geldt een gelijkwaardigheidsregeling (BEG artikel 2.1 lid 4)

De huurder van een schoolgebouw die dat gebouw volledig of gedeeltelijk heeft gehuurd na 1 januari 2008 dient van de verhuurder een geldig energielabel van dat gebouw te hebben ontvangen. Voor een gebouw verhuurd in de periode 1 januari 2008 tot 1 juli 2014 geldt een gelijkwaardigheidsregeling (BEG artikel 2.1 lid 3)