Wat is de afficheringsplicht en geldt dit ook voor mij? - MoveNext: Duurzaam advies voor openbare gebouwen

Wat is de afficheringsplicht en geldt dit ook voor mij?

Waarschijnlijk wel. Publieke overheidsgebouwen moeten reeds een aantal jaar het energielabel op een voor het publiek zichtbare plek hangen. Waar dit eerst voor andere publieke gebouwen niet gold, is dit nu veranderd. Voor alle andere publieke gebouwen (zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels) geldt nu ook dat het energielabel, dat sowieso aanwezig moet zijn, op een voor het publiek zichtbare plek moet hangen.