Wat bepaalt de energie index en het energielabel van een gebouw? - MoveNext: Duurzaam advies voor openbare gebouwen

Wat bepaalt de energie index en het energielabel van een gebouw?


De regelgeving is complex en versnipperd. De basis van de regelgeving komt van de EU. De implementatie en interpretatie is in Nederland in handen van de Rijksdienst voor Ondernemernd Nederland.

Enkele termen:

Energielabel: de letteraanduiding in een heldere kleur. A of A met ++'en is goed, en naarmate de letters hoger worden, is het gebouw minder energieefficient.

EPA: energieprestatieadvies. De analyse die leidt tot een energieindex en een energielabel
EPA-W: energieprestatieadvies voor woningen, appartementen, vrijstaande huizen, maar let op: alleen voor hoofdbewoning. recreatiewoningen krijgen een EPA-U label
EPA-U: energieprestatieadvies voor 'utiliteitsgebouwen', dat is hier in de bais alle gebouwen met een bedrijfsmatige bestemming. Denk aan kantoren, winkels, restaurants, buurthuizen, vakantiehuizen, ziekenhuizen. De belangrijkste uitzondering is dat voor industriële gebouwen niet labelplichtig zijn. Een andere makkelijke gedachte is dat het gebouw is ingericht voor het verblijf van mensen. Een parkeergarage of electriciteitshuisje valt hier dus ook niet onder.

NTA 8800 De nieuwe norm die de verschillende EPA regels vervangt. Bedoeling is dat dit per 1 juli 2020 gaat plaatsvinden. Nu zijn er verschillende normen, dan is er nog 1 norm.

Energieindex: afhankelijk van de bestemming (bijv. kantoor, logies, zorg of winkel) is er een norm voor de mate waarin een gebouw energiezuinig hoort te zijn. De index is het getal dat aangeeft hoeveel je zuiniger of minder zuinig bent dan de norm. EPA-U beschrijft dat je met een index van 1,05 of minder een A label krijgt. Dit betekent dat  je minder dan 5% boven de 'norm' voor dit type gebouw zit.
Bijna energieneutrale gebouwen gebruiken maar een fractie van de norm. BIj energieneutraal is de energieindex 0 (of lager: dan levert een gebouw zelfs energie op).

thermische schil: de buitenkant die het verlies van energie beperkt. Manieren om de schil te verbeteren zijn muurisolatie, isoleren van dak en kozijnen en deuren, HR++ glas zonwering.