Wat is de regelgeving over energielabels voor kantoren? - MoveNext: Duurzaam advies voor openbare gebouwen

Wat is de regelgeving over energielabels voor kantoren?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet voor:

kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie);
monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten;
binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden.