Wat is de energieindex precies en hoe wordt die berekend? - MoveNext: Duurzaam advies voor openbare gebouwen

Wat is de energieindex precies en hoe wordt die berekend?

De energieprestatie van een gebouw is afhankelijk van:
1. de thermische schil (isolatie, HR-glas, materialen voor daken, gevels en vloeren)
2. installatie (denk aan verwarming, koeling en verlichting)

Het is een complexe methode waarmee we vaststellen hoe energiezuinig een gebouw is. Dat label zegt niets over het gedrag. Airco die niet in gebruik is telt even zwaar als een airco die altijd aanstaat. Zo maken de energielabels de energieprestatie van gebouwen vergelijkbaar.  

Het label bevat standaardverbeteringen die afhankelijk zijn van de ingevoerde gegevens. WIj gaan twee spades dieper: we bekijken welke verbeteringen het eenvoudigste kunnen worden toegepast. Die zetten we in verbeterscenario's en we rekenen door wat het effect op het energielabel zou zijn bij toepassing.