Energielabels Schoolgebouwen - MoveNext: Duurzaam advies voor openbare gebouwen
  • Energielabels Schoolgebouwen
  • Energielabels Schoolgebouwen

Energielabels Schoolgebouwen

Gebouwen voor onderwijs (en zorg) zijn uitgezonderd van de labelplicht die voor andere overheidsgebouwen geldt. Echter geldt wel, dat een eigenaar van een schoolgebouw waar meer dan 250 m2 van het gebouw in gebruik is bij een overheidsinstelling én dat veelvuldig door publiek wordt bezocht in het bezit dient te zijn van een geldig energielabel van dat gebouw. (Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG) artikel 2.1 lid 6). Lees hier de volledige wetgeving voor scholen.

Initiatieven zoals de GREENDEALSCHOLEN en Frisse Scholen brengen in kaart wat scholen kunnen doen om het leerklimaat te verbeteren. Wij kijken daarnaast ook naar de mogelijkheden om op energiekosten te besparen.

Er is een hoop te doen over het klimaat in scholen. Het leerklimaat heeft vooral te maken met de luchtkwaliteit (CO2 als indicator) en de temperatuur. In scholen waar men bij verbouw of nieuwbouw extra op duurzaamheid let, zijn maatregelen vaak dichtbij. En maatregelen zijn juist op scholen extra belangrijk, vanwege hun bijzondere educatieve functie. 

Scholen zijn voor ons een bijzondere categorie. Hier komen de drie duurzaamheidsaspecten van MoveNext samen: besparing (kosten en energie), schoonheid (hoe wordt het zichtbaar) en gezondheid (comfort voor de gebruikers).

Informatieve Prijsopgave Aanvragen