Wat is een energielabel precies en waarom moet ik het hebben? - MoveNext: Duurzaam advies voor openbare gebouwen

Wat is een energielabel precies en waarom moet ik het hebben?

Een energielabel laat de energieindex (bij bestaande gebouwen) of de energieprestatie coefficiënt (EPC) van nieuwe gebouwen zien, kort gezegd een methode om het energieverbruik van het gebouw uit te drukken. De labelklasse voor utiliteitsbouw loopt van A++++ t/m G, van zuinig naar niet zuinig. Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht

De labelklasse van een gebouw is een manier om het energieverbruik uit te drukken: het vertegenwoordigt de hoeveelheid energie die nodig is als het gebouw in gebruik is. Het label moet vastgesteld worden volgens stricte normen door een daartoe gecertificeerde adviseur.
Nadat het gebouw geanalyseerd is wordt het label vastgesteld. Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.