Wat zijn de verplichtingen voor overheidsgebouwen? - MoveNext: Duurzaam advies voor openbare gebouwen

Wat zijn de verplichtingen voor overheidsgebouwen?

- Voor overheidsgebouwen geldt de regel dat zij een label moeten hebben, ook als ze niet van gebruiker of eigenaar wisselen. Dit vanwege de voorbeeldfunctie.

- Alleen voor overheidsgebouwen met een zorg- en onderwijsfunctie geldt een uitzondering op deze verzwaarde labelplicht. 

- Alle gebouwen die een energielabel hebben met een publieke functie of die voor groter publiek toegankelijk zijn, geldt de verplichting het label zichtbaar op te hangen.